Hobbyklub-aktiviteter for sæsonen 2023-2024

Vi glæder os til at gense gamle venner og håber på, at vi kan byde nye til med inspirationer, således at vi til stadighed kan forny klubberne,
Alle beboere i Typografernes Hus og
Provstegaarden samt medlemmer, der ikke nødvendigvis bor hos os,
er velkomne, såfremt der er plads.

 

Angående klublokalerne:
Hvis disse skal udlejes til anden formål en af klubdagene,
må man først have tilsagn fra de berørte klubber.
Her skal ligeledes på given foranledning gøres opmærksom på, at der af hensyn til beboerne skal være ro i
lokalerne efter kl. 22.00 - og lokalerne skal være forladt kl. 23.00

Ovenstående regler om ro gælder også for haveanlæggene.

Hent den samlede Klubfolder TRYK HER