Hobbyklub-aktiviteter for sæsonen 2022-2023

Vi glæder os til at se gamle venner og håber på, at vi kan byde nye med inspirationer, således at vi til stadighed kan forny klubberne.

Alle beboerne i Typografernes Hus og Provstegaarden samt medlemmer, der ikke nødvendigvis bor hos os, er velkommen, såfremt der er plads.

Angående klublokalerne: Hvis disse skal udlejes til andet formål én af klubdagene, må man først have tilsagn fra de berørte klubber. Her skal ligeledes på given foranledning gøres opmærksom på, at der af hensyn til beboerne skal være ro i lokalerne efter kl. 22.00
- og lokalerne skal være forladt kl.23.00.

Ovenstående regler om ro gælder også for haveanlæggene.