Whistklubben

Tirsdag kl. 12.00-17.00

Første gang den 6. september.

Leder: Kjeld Knudsen, mobil 2141 3179,
Bjarne Håhansson, mobil 2032 4571.